Att välja faddrar

Att välja faddrar eller inte? Det är en fråga som många ställer sig inför namngivningsceremonin. Vissa tycker att faddrar enbart hör hemma på kyrkliga dop, medan andra anser att utnämnandet av faddrar är en fin tradition som går lika bra att införliva i namngivningen. Här är det upp till var och en att känna efter vad som känns rätt.

Innan man väljer faddrar kan det vara bra att tänka igenom vilken betydelse man tillskriver fadderskapet, det vill säga vad man förväntar dig av den/de faddrar man väljer. Det kan vara bra att klargöra detta för sig själv för att sedan kunna prata igenom det med de utvalda personerna. Vi har ju inte alltid samma definitioner av ett begrepp, så ta dig tid att prata med den/de personer du väljer så att ni är på samma våglängd.