Fadderlöften

Faddern/faddrarna kan inkluderas i ceremonin genom att avge någon typ av löfte gällande sitt åtagande. Löftena kan antingen vara i form av fråga-svar (förrättaren frågar och faddrarna svarar) eller som ett litet tal som hålls av faddern/faddrarna. Här nedan finns några exempel på hur löften kan se ut:

Löfte 1
Jag/vi har så mycket kärlek att ge dig.
Jag/vi överväldigas av stolthet och glädje
när jag/vi ser ditt vackra ansikte och dina söta små fingrar och tår.
Jag/vi lovar att vara tålmodiga och förstående,
och att ständigt ha öron och armar vidöppna för dig.
Allteftersom ditt lilla liv utvecklar sig, när du växer och lär,
kommer jag/vi att vara där för dig med kärlek,
både genom motgångar och triumfer.

Löfte 2
– Lovar du, [fadderns namn], att ta [barnets namn] som ditt fadderbarn att vårda och skydda, älska och stärka samt bidra till att vägleda detta nya barn på jorden?
– Ja.

Löfte 3
[Barnets namn], jag lovar att inspirera din fantasi samt uppmuntra och stödja dina kreativa talanger.
[Barnets namn], jag lovar att vara ett lyssnande öra, en klok röst som kan ge dig råd, och att ha öppna armar för att krama och trösta dig.
[Barnets namn], jag lovar att stödja dig i allt du gör och hjälpa dig att uppfylla dina drömmar.